Kdy i kutil volá instalatéra

Kutilové si rádi zhotovují téměř všechno sami, ale někdy se vyplatí pověřit prací profesionály, např. instalatéry nonstop https://www.kanalizace-instalateri.cz/instalater-praha.

Rozvody vody – dříve se voda v bytech rozváděla v ocelových pozinkovaných trubkách, někde se ještě můžete setkat i s trubkami olověnými. Bylo k tomu zapotřebí závitořezů a těsnění, např. lněných česání. Práce byla poměrně zdlouhavá a náročná, ale jakmile se začal k rozvodům vody používat polypropylen, situace se rapidně změnila. Někteří kutilové však mají doma jen závitořezy a těsnění, a pokud by chtěli rozvádět vodu v plastu, museli by mít k dispozici i svářečku, a to je další investice navíc. Proto se někdy vyplácí provést tyto práce profesionály, což vás může vyjít levněji, a navíc se zárukou na provedenou práci. Svařování plastů se vám navíc nemusí napoprvé povést podle vašich představ, zatímco instalatéři se to učí v rámci oboru v odborném učilišti.

instalatér na WC

Odpady – u instalace odpadového potrubí vzniká rovněž řada situací, které kutil nemusí znát, nebo je může podcenit. Je to zejména sklon potrubí a spojování trubek i armatur navzájem tak, aby spoj vydržel i při silnějším tlaku v případě lokálních ucpávek. Odpadové potrubí se častokrát čistí hydroxidem sodným a odpady by měly v budoucnu těmto situacím odolat. Dobře provedená práce instalace odpadů by měla zaručit jejich životnost v délce několika desítek let.

instalatérské rozvody

Plyn a topení – toto je ryze odborná činnost, mnohem složitější, než spojování trubek. Práci s plynovými spotřebiči nemůže provádět každý, je k tomu zapotřebí mnoho znalostí, dovedností a také odborný certifikát (osvědčení o instalování, revizích a zprovoznění plynových spotřebičů). A co se týče vytápění, někdy je zapotřebí i svářečský průkaz pro svařování plamenem a svařovací souprava (autogén). Manipulace s tlakovými lahvemi vyžaduje velmi přísná bezpečnostní opatření, např. zákaz použití maziv pro ventil kyslíkové láhve, kdy by mohlo dojít i k výbuchu.