Nový typ kovů – tekuté kovy

Kovy jsou jedním z nejpoužívanějších materiálů v moderním světě, který se nachází ve všem, od budov po letadla až po chytré telefony. Zatímco většina kovů je těžena ze Země, vědci nedávno vytvořili v laboratoři novou generaci kovů. Tyto tzv. objemná kovová skla mají jedinečné vlastnosti. Jsou silnější a tvrdší než běžné kovy, ale mohou být vytvořeny jako plasty. Přitom tečou jako med.
 mýdlová bublina
Tyto barevné materiály vypadají pouhým okem jako běžné kovy, ale jsou hladší a velmi lesklé. Tajemství jejich neobvyklých vlastností souvisí s jejich strukturou na atomární úrovni. Výzkum byl proveden pomocí vysokoenergetického rentgenového záření, aby se odhalily některé jejich vlastnosti. Byl zjištěn vztah mezi atomární strukturou objemových kovových skel a jejich viditelným viskózním tokem. Viskozita je buď podobná vodě nebo medu. 
 
Velkoobjemová kovová skla jsou vyrobena z několika komponent, včetně zirkonu, mědi, niklu, hliníku, zlata a platiny. Vykazují velmi vysokou pevnost. Jejich trvalá deformace při ohýbání nebo trhání je velmi těžce dosažitelná, mají totiž tu vlastnost, že dokáží vstřebat mnohem větší míru deformační energie než ostatní kovy. Mohou též dosahovat speciálních podchlazených stavů, při kterých jsou právě v tekuté formě. Takovýchto stavů běžné kovy nedosahují. To samé se děje i při vysokých teplotách. Dá se tedy s nimi zacházet jako se sklem nebo plasty. Tyto speciální kovy lze foukat též jako sklo.
 kašel sirup
Atomární uspořádání je náhodné, protože se vyrábějí chlazením ohřátého kapalného materiálu tak rychle, že uskupení zamrzne a nestihne se vytvarovat do odpovídající mřížky. Dokonce slitiny těchto kovových skel nepodléhají účinkům trvalé deformace, protože smícháním nepravidelného krystalového uspořádání vznikne opět nepravidelné uspořádání, tudíž skluzné plochy na mřížce nejsou přítomny.