Překonání jazykových bariér

V dnešní době je znalost cizího jazyka vyžadována na mnoha pracovních pozicích, kde lidé přicházejí do kontaktu se zákazníky, či oficiálně spolupracují s firmou v zahraničí nebo pracují pro nějakou dceřinu společnost firmy, která do zahraničí expandovala. Prakticky vzato, i servírka či obsluha benzínky by v nějaké frekventovanější oblasti měla mít určité znalosti.

V ovládnutí cizího jazyku se můžeme setkat s několika překážkami, přes které jakoby nejel vlak. Vyrazíte do ciziny a najednou zjistíte, že i když Vám vyšla podle testů jazyková úroveň B1 (Independent Speaker, doslova přeloženo do češtiny jako nezávislý mluvčí) nemůžete komunikovat s okolím.

V tom horším případě se do zahraničí ani nevydáte, jelikož budete mít obavy z toho, že co kdybyste náhodou nerozuměli.
Co je tedy tím zaručeným klíčem, který vám pomůže vykročit ze stínu nejistoty?

1. Gramatika. Když se bedlivě zaposloucháte, určitě si všimnete, že lidi, kteří nejsou rodilými mluvčími cizího jazyka, dělají sem tam ve svých projevech chyby. Může se jednat i o základní věci.

Ale když se naopak soustředíte na obsah toho, co chce dotyčný člověk sdělit, pak jakoby chyby někam zmizly, už si jich nevšímáte, jinak by vás odváděli od hlavního účelu jakéhokoli projevu. A tím je samozřejmě komunikace. Proto když mluvíte, snažte se neopravovat každou větu, pak z rozpaků nekoktat, což vede vlastně k dělání ještě mnohem více chyb.

2. Psaný projev. Když píšete nějakou zpráv, zde je prostor na gramatiku. Zkuste přemýšlet, kde jaký čas dáte, či jaký slovosled použijete. Taky si po sobě nezapomeňte zkontrolovat členy, pokud je daný jazyk používá.

3. Slovní zásoba. Ještě jsme se nebavili o četbě. Určitě si nezapomeňte dohledat slovíčka či nějaké užitečné fráze a slovní spojení. Vyhledávejte si články s tématikou, která vás zajímá, osvojíte si tak i nějakou terminologii. Ovšem nezapomeňte si ověřit i výslovnost pomocí slovníku či aplikace.

4. Nebýt moc dobrý. Když jedete do země, kde se setkáte s rodilými mluvčími, určitě můžete mluvit na úrovni, kam vás vaše znalosti pustí. Pokud ale na příklad používáte angličtinu jakožto lingua franca na konferenci nebo meetingu, není na škodu používat jednodušší obraty.

Někdo by se mnou nesouhlasil, avšak stále je podstatná komunikace, předáni jakési zprávy posluchačovi, ujistit se, že všemu rozumí.
Není důvod sedět doma a koukat jenom do učebnic. Určitě se nebojte vyrazit do světa, pokud chcete, dorozumíte se i se základy jazyka.

Pokud chcete zvolit snadnější způsob procvičování, pak si zkuste najít na internetu nějakého partnera, kamaráda, který by si chtěl naopak procvičit váš jazyk nebo se naučit něco nového, na příklad získat informace o vaší kultuře. Koneckonců, svět je přece jen malý.

Posted in Nezařazené