Přímé zahraniční investice (PZI)

Přímá zahraniční investice je tedy kapitálový výdaj, při kterém daný investor získá takový podíl na základním kapitálu zahraniční firmy, jenž mu dává možnost podílet se na řízení a kontrole této firmy. Za podniky s PZI jsou považovány firmy s více než 10% podílem zahraničního vlastníka, což však nemusí znamenat jeho kontrolu nad danou firmou. Toto přímé investování tvoří základ pro vznik nadnárodních korporací.

Členění PZI
1)Investice na zelené louce
 – investice, které spočívají v celkovém vybudování nového ekonomického subjektu, investor tak může realizovat projekt přesně podle jeho představ, takto vznikla většina závodů v severních Čechách
2)Investice na hnědé louce
 – daná investice je už předpřipravená, investor například může využít opuštěnou továrnu apod.
3)akvizice a fúze
 – akvizice spočívá v násilném přebrání firmy, fúze je naopak přebrání dohodou a zachovají se obě značky
4)Společné podniky (join ventures)
 – podniky spolu spolupracují a dělí se o zisk

Pozitivní efekty PZI
– příliv kapitálu dlouhodobého charakteru
– vytvoření nových pracovních míst
– daňové příjmy do státního rozpočtu
– dostupnost moderních technologií
– stimulace hospodářského růstu
– ochrana životního prostředí, vzhledem k používaným technologiím
– podpora místních aktivit
– zlepšení institucionálního prostředí

Negativní efekty PZI
– růst peněžní zásoby a s tím spojené inflační tlaky
– tlak na zhodnocení domácí měny
– nestabilita investic
– závislost domácí ekonomiky na zahraničním kapitálu
– přebírání pracovní síly z místních podniků
– může vytěsnit investice domácích firem (crowding-out efekt)
– vznik duální ekonomiky – na jedné straně upadající domácí firmy a na druhé straně silné zahraniční firmy
– růst závislosti

Dochází zde také ke spillover efektu – tedy přelévání. Pracovník zahraniční firmy je nositelem nových znalostí, postupů, má vysokou produktivitu práce a tím se přelévá produktivita práce do domácích podniků.
V České republice je evidováno téměř 4500 firem se zahraniční majetkovou účastí, nejvíce je jich v oblasti financí a zejména ze států Rakousko a Nizozemsko.

Posted in Nezařazené