Škodí všemu živému


Pokud vÄ›dci zjistili, že bezdrátové telefony mají Å¡kodlivý vliv i na rostliny, například na stromy, je jasné, že se tento Å¡kodlivý vliv nemůže vyhnout ani ÄlovÄ›ku. Problematikou Å¡kodlivosti elektromagnetického neionizujícího záření na veÅ¡keré živé organismy se zabývala a zabývá celá Å™ada významných vÄ›deckých kapacit a institucí. Tak například již zmínÄ›ný výzkum na stromech provádÄ›li holandÅ¡tí vÄ›dci, kteří pÅ™iÅ¡li na to, že v blízkosti Wi-Fi vysílaÄů stromy chÅ™adnou, mají poÅ¡kozené listy i kůru a dokonce mohou po Äase odumřít. Zatímco ve mÄ›stech je takto postiženo velké množství stromů, které jsou pod přímým vlivem elektrosmogu, v zalesnÄ›ných oblastech jsou stromy zdravé.

Ochráníme vaše zdraví

Toto je jen z mála příkladů, jak elektrosmog (elektromagnetické neionizující záření) může neblaze ovlivňovat zdraví živých organismů. Jeho nepříznivé úÄinky byly pozorovány i u ÄlovÄ›ka. Patří mezi nÄ› nejrůznÄ›jší zdravotní problémy, které se donedávna s tímto fenoménem dvacátého a dvacátého prvního století nespojovaly. Víme, jak jim pÅ™edcházet. Žádejte produkty BioProtect.

Posted in Nezařazené